HABEren mailak egiaztatzeko azterketa ofizialak.

HEOC

Helduen Euskalduntzearen Oinarrizko Curriculum hau hiru lerrun nagusitan dago banatuta: oinarrizko erabiltzailearena, aurreratuarena eta adituarena. Eta lerrunok bina mailatan:

oinarrizko erabiltzailearena, A1 (Hasierakoa) eta A2 (Oinarrizkoa) biltzen dituena; aurreratuarena, B1 (Independentea) eta B2 (Aurreratua) bere baitan hartzen dituena; eta adituarena, C1 (Gaitasunezkoa) eta C2 (Adituarena) mailez osaturik dagoena.

B1 maila

Lau trebetasunak neurtuko dira.

Entzumena

Zer testu-genero entzungo du azterketariak? Albiste laburrak, eguraldi-iragarpenak, kontaketak, iragarkiak, elkarrizketa sinpleak, ipuinak, errezetak, gertaerak…
Zer egin beharko du? Ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua bereizi, xehetasun batzuk nabarmendu…
Puntuazioa : gehienez, 20 puntu; gainditzeko, gutxienez, 10.
Probaren iraupena : 25 minutu ingurukoa.

Mintzamena

Hiru atal izango ditu:
 • Aztertzailearekin elkarrizketa laburra: norberaren ezaugarriak, familia, lana…
 • Aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatiboa (azalpen laburra, pertsonen gauzen zein tokien deskribapenak, kexak…)
 • Elkarrizketa izango du beste azterketari batekin, elkarreraginean, argazki bat oinarri hartuta
Puntuazioa : 30 puntu gehienez; gainditzeko, 15 puntu.
Probaren iraupena: 10 minutu izango ditu bigarren atala prestatzeko eta 10 minutu inguru proba egiteko.

Irakurmena

 • Zer testu-genero irakurriko du azterketariak? Lagunen gutunak, errezetak, ipuin eta kontaketa errazak, gai ezagunetako azalpen testuak…
 • Zer egin beharko du? Testuaren edo testuen ulermen orokorra, xehea edota testutik informazioa ateratzea eskatuko zaio.
Puntuazioa : 20 puntu denera; gainditzeko, 10 puntu
Probaren iraupena : 35 minutu.

Idazmena

140 hitzeko testu bat edo 100 inguruko bi testu idatziko ditu (mezu laburrak, pertsonen, tokien eta gauzen deskribapen laburrak, gutun pertsonalak, kontaketa laburrak, eskari-gutunak, aholkuak eta gomendioak…).

Puntuazioa : 30 puntu gehienez; gainditzeko, 15 puntu.
Probaren iraupena : 60 minutu.

B2 maila

Lau trebetasunak neurtuko dira.

Entzumena

Zer testu-genero entzungo du azterketariak? Gertaerak, kronikak, azalpen didaktikoak, prozesuen deskribapenak, albisteak, elkarrizketak…
Zer egin behar du? Ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsua bereizi, xehetasun batzuk nabarmendu, ondorioak atera, hizlariaren jarrera bereizi…
Puntuazioa : 20 puntu denera; gainditzeko, 10 lortu behar du
Probaren iraupena : 25 minutu ingurukoa.

Mintzamena

Probak hiru atal izango ditu:
 • Sarreran, aztertzailearekin elkarrizketa motza (familia, zaletasunak, lana…)
 • Aurrez prestatutako gaia (azalpena, argudiozko adierazpena, kexa, gertaeren kontaketak, pasadizoak
 • Elkarrizketa beste azterketari batekin, emandako argazki bat oinarri hartuta.
Puntuazioa : gehienez 30 puntu; gainditzeko, 15 puntu
Probaren iraupena: bigarren atala prestatzeko, 10 minutu, eta 10 minutu proba egiteko.

Irakurmena

 • Zer testu-genero irakurriko du azterketariak? Egunkariko erreportajeak, toki publikoetako instrukzio edo argibideak, hitzaldi baten laburpena, administrazioko idazkiak…
 • Zer egin beharko du? Ulermen orokorra, xehea edota testutik informazioa ateratzea eskatuko zaio.
Puntuazioa : 20 puntu denera; gainditzeko, 10 puntu
Probaren iraupena : 45 minutu.

Idazmena

Zer idatziko du azterketariak? 200 hitzeko testu bat edo 150 hitzeko bi testu, ekintza komunikatibo bat gauzatuz (argudio-testu laburrak, administrazioko idazkiak, jakinarazpen-gutunak…).
Puntuazioa : gehienez, 30 puntu; gainditzeko, 15 puntu.
Probaren iraupena : 75 minutu.

C1 maila

Lau trebetasunak neurtuko dira.

Entzumena

Zer testu-genero entzungo du azterketariak? Erreportajeak, hedabideetako iruzkinak, eztabaidak, esketxak, antzezlanak, iragarkiak…
Zer egin behar du? Ideia nagusia jaso, informazio garrantzitsuak eta xehetasunak bereizi eta nabarmendu, informazioa eta iritzia bereizi, ondorioak atera…
Puntuazioa : 20 puntu denera; gainditzeko, 10 lortu behar du
Probaren iraupena : 25 minutu ingurukoa.

Mintzamena

Probak bi atal izango ditu:
 • Aurrez prestatutako gai bati buruzko ekintza komunikatiboa. Egiteko hau prestatzeko, testu-aipamenak, elementu grafikoak edo irudiak eman dakizkioke azterketariari.
 • Bat-bateko elkarrizketa beste aztertzaile batekin argazki edo elementu grafikoez baliatuz.
Puntuazioa : gehienez 30 puntu; gainditzeko, 15 puntu
Probaren iraupena: Gaia prestatzeko, 20 minutu eta 5 minutuz hitz egin beharko du
Bat-bateko elkarrizketa: 10 minutu inguru.

Irakurmena

 • Zer testu-genero irakurriko du azterketariak?Azalpen-artikuluak, iritzi-artikuluak, alegiak eta kondairak, editorialak…
 • Zer egin beharko du?
  Testuaren esanahi orokorra, ideia nagusiak nahiz bigarren mailakoak edo xehetasunak, edota espresuki testuan adierazten ez diren ideiak, hala nola komunikazio-xedea, idazlearen jarrera, ikuspuntua edo iritzia antzeman.
  Azterketariaren sintaxia eta lexikoa neurtzeko ere zenbati testu erabiliko dira.
Puntuazioa : 20 puntu denera; gainditzeko, 10 puntu
Probaren iraupena : 60 minutu.

Idazmena

Zer idatziko du azterketariak? 300 hitzeko testu bat edo 180 inguruko bi testu idatziko ditu, ekintza komunikatibo bat gauzatuz (azalpen-artikuluak, iritzi-artikuluak, kontaketak eta ipuinak…)
Puntuazioa : gehienez, 30 puntu; gainditzeko, 15 puntu.
Probaren iraupena : 90 minutu.

C2 maila

Lau trebetasunak neurtuko dira.

Entzumena

Zer testu-genero entzungo du azterketariak? Hedabideetako iruzkina, ahozko iritzia, azalpena, mahai-ingurua, hitzaldia, komunikazioa…
Zer egin behar du? Entzundakoa 50-70 hitzetan laburtu, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat…
Puntuazioa : 20 puntu denera; gainditzeko, 10 lortu behar du
Probaren iraupena : 40 minutu ingurukoa.

Mintzamena

Zer egin behar du azterketariak Ordu-erdi lehenago adieraziko zaion ekintza komunikatiboa gauzatuko du.
Zer testu-genero sortu behar du? Hitzaldia, komunikazioa, ahozko iruzkina, kronika…
Puntuazioa : 30 puntu denera; 15 puntu gainditzeko
Probaren iraupena: 30 minutu egitekoa prestatzeko; 10 minutu inguru proba egiteko

Irakurmena

 • Zer testu-genero irakurriko du azterketariak? Iritzi-artikulua, txostena, saiakera, editoriala, azalpen-artikulua…
 • Zer egin beharko du?
  Irakurritako testua 50-70 hitzetan laburtu, aldagai nagusiak adieraziz: zer esaten duen nork, zertarako, norentzat…
Puntuazioa : 20 puntu denera; gainditzeko, 10 puntu
Probaren iraupena : 50 minutu ingurukoa.

Idazmena

Zer idatziko du azterketariak? 350 hitzeko testu bat idatziko du, ekintza komunikatibo bat gauzatuz, azalpen- edo iritzi-artikulua, komunikazioa, txostena, erreportajea…).
Puntuazioa : 30 puntu denera; 15 puntu gainditzeko.
Probaren iraupena : 2 ordu eta 20 minutu.

IRALE Programako Azterketak

IRALE

Urrats Euskaltegiak, irakasleentzako prestakuntza eskaintzen du. Horretarako, berariazko materialak erabiltzen ditu Hezkuntza Sailak ezarritako hizkuntza eskakizunen azterketetara aurkezteko.

Gure euskaltegian badaude:

 • Ohiko taldeetan parte hartzen duten irakasleak
 • Euskara maila hobetzeko asmoz TREBATUZ programan parte hartzen dutenak

Zenbat azterketa dira?

 • 1HE (HABEren B2 maila)
 • 2HE (HABEren C1 maila)

Zenbat deialdi izaten dira?

 • Deialdi itxia: IRALE programa egiteko liberatutako irakasleak
 • Deialdi irekia:
  • 1HE, eskolak emateko titulazioa duen edozein
  • 2HE, EAEko ikastetxe publiko zein pribatu baimenduetan lanean ari direnak

Goi-mailako ikastaroak irakasleentzat:    TREBATUZ

Urrats euskaltegiak goi-mailako ikastaroak eskaintzen ditu. H ikastaroak, euskararen ezagutzan eta erabileran sakondu nahi dutenentzat. Ikastaro hauek IRALE programaren barnean kokatzen dira, hizkuntza gaitasunaren hobekuntza kalitatezko irakaskuntzaren bermea baita.

Baliokidetza ofizialak:

Ikusi agiri ofizialak    

Informazio gehiago:

hezkuntza.net    

Hizkuntza eskakizunak

IVAPeko HIZKUNTZA ESKAKIZUNAK

Urrats Euskaltegiak administrazio publikoko langileentzako prestakuntza eskaintzen du. Horretarako berariazko materiala erabilitzen du HAEE-IVAP Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak eta OSAKIDETZAk ezarritako hizkuntza eskakizunen azterketetara aurkezteko.

Gure euskaltegian badaude:
 • Administrazio publikoko langileez soilik osaturiko taldeak
 • Ohiko taldeetan parte hartzen duten administrazio publikoko langileak

Zenbat azterketa dira?

 • 1HE (HABEren B1 maila)
 • 2HE (HABEren B2 maila)
 • 3HE (HABEren C1 maila)
 • 4HE (HABEren C2 maila)

Zenbat deialdi izaten dira?

Bi deialdi izaten dira urtean, lehenengo eta hirugarren hiruhilekoan, eta azterketak maiatzean eta azaroan izaten dira, gutxi gorabehera.

Hizkuntza Eskola Ofizialak

HEO

Hizkuntza Eskola Ofizialeko mailak egiaztatzeko azterketa ofizialak.

Zenbat maila dira?

Lau maila dira:

 • Oinarrizko maila (A2)
 • Tarteko maila (B1)
 • Maila aurreratua (B2)
 • Gaitasun maila (C1)

Zenbat proba izaten dira?

Bi proba izaten dira:

 • Idatzizko Proba: irakurmena, idazmena eta gramatika edukiak
 • Ahozko Proba: mintzamena

Nor aurkez daiteke?

 • Hizkuntza Eskola Ofizialeko ikasleak, eskatzen zaien mailara iritsi direnean.
 • Maila guztietan dago deialdi irekia, Gaitasun mailan izan ezik.

Zenbat deialdi izaten dira?

Deialdi bakarra izaten da, udaberrian. Izena emateko epea otsailean ireki ohi da.

Irale
Ivap
Heo