Neguko ikastaroak

 1. EUSKALDUNTZE PROZESUKO MAILA GUZTIAK
 2. HABEREN TITULU OFIZIALAK ETA PERFILAK
 3. MINTZA ETA IDAZMEN IKASTAROAK
 4. 4. MAILA (C2)

Modulo arruntenak

 • Astelehenetik ostiralera, Astelehenik ostegunera
 • Goizez 08:00-10:00, 09:00-11:00, 10:00-12:00, 13:30-15:30
 • Arratsaldez 15:00-17:00, 16:00-18:00, 18:00-20:00, 19:00-21:00, 20:00-22:00
 • Astelehenetik ostiralera
 • Goizez 08:00-11:00, 9:00-12:00
 • Arratsaldez 15:00-18:00, 16:00-19:00
 • Astelehenetik ostiralera: goizez
 • Maila guztiak
 • Astean 2 / 3 egun
 • Goizez edo arratsaldez
 • Astean 2 egun
 • Larunbatetan
 • Azterketak prestatzeko, maila guztiak

Udako ikastaroak

 1. EUSKALDUNTZE PROZESUKO MAILA GUZTIAK
 2. HABEREN TITULU OFIZIALAK ETA PERFILAK
 3. MINTZA ETA IDAZMEN IKASTAROAK
 4. 4. MAILA (C2) - MODULU BEREZIA IRAILEAN

Moduloak aurreratzeko:

 • Uztaila/Abuztua /Iraila
 • Goizez 09:00-14:30
 • 80 edo 100 ikastordu hil bakoitzean
 • Uztaila/Abuztua /Iraila
 • Goizez 9:00-13:00 - Arratsaldez 15:30-19:30
 • 80 ikastordu hil bakoitzean

Moduloak mintzatzeko, idazmena lantzeko, edota ikasitakoa ez galtzeko:

 • Uztaila/Abuztua/Iraila
 • Uztaila eta Iraila
 • Arratsaldez 15:00-tik aurrera

BOGA Autoikaskuntza

Norentzat da?

 • Ordutegi edota egutegi arazoak dituztenentzat
 • Ikasprozesua osatu eta sakondu nahi dutenentzat
 • Bere kabuz ikastea gogoko dutenentzat

Zer da Boga ?

BOGA , euskara Interneten bidez ikasteko eta zure denborari ahalik eta etekin handiena ateratzeko. multimedia sistema da.

Aukera honi esker, zeuk erabaki dezakezu zer, noiz eta nola ikasi, betiere irakasle/tutore baten jarraipen eta laguntzarekin. Trebetasun guztiak landuko dituzu; beraz, aldiro mintza saioak eta tutoretza saioak izango dituzu. Gainera, gutxieneko ordu kopurua eginez gero, HABEren dirulaguntza jaso dezakezu eta HABEren azterketa ofizialetan parte hartu.


Ikaslearen beharren arabera bi eskaintza mota egiten ditugu:

BOGA Multimedia Programa ikasprozesuaren osagarri gisa eskaintzen dugu. Eskaintza honek BOGA eta eskolak uztartuz ikasprozesua indartzea eta sakontzea du helburu.


Hauek dira ikasleari eskaintzen dizkiogun zerbitzuak:

 • Ikasketa plana

Ikasleak trebetasun guztiak landuko ditu BOGA Multimedia Programaren bidez, irakasle/tutore baten laguntzaz.


Hauek dira ikasleari eskaintzen dizkiogun zerbitzuak:

 • Mailaketa
 • Ikasketa plana

Moduluak :

9 Hilabete 3 Hilabete
190 ordu 75 ordu

Agiri Ofizialak

Edozein erakundetan, publiko zein pribatu, eskatzen dizuten euskara maila lor dezakezu gure euskaltegian.

Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Kontseiluak 2008ko apirilaren 8an onartutako dekretuan Euskararen ezagutza egiaztatzen duten titulu eta baliokidetzak finkatu eta Hizkuntzen Europako Erreferentzia Marko Bateratua egokitzen ditu.

Ikaslearen beharren arabera eskaintza desberdinak egiten ditugu:

HABE-MAILA URRATSAK HAEE / IVAP
OSAKIDETZA
HIZKUNTZA ESKOLA
OFIZIALA
HEZKUNTZA
A1 1-2   HASIERAKO MAILA
A1
 
A2 3-4   OINARRIZKO MAILA
A2
 
B1 5-6 1. HE TARTEKO MAILA
B1-1 ETA B1-2
 
B2 7-8-9 2. HE AURRERATUA
B2-1 ETA B2-2
1. HE
C1 10-11-12 3. HE GAITASUN MAILA
C1
2. HE

Haberen Mailak

Edozein erakundetan, publiko zein pribatu, eskatzen dizuten euskara maila lor dezakezu gure euskaltegian.
*Mailen deskribapen hau Haberen Curriculumean onarrituta dago

A1 Maila

Maila honetako ikaslea helburu hauek lortzeko trebatuko da:


 • Eguneroko harremanetan eta testuinguru ezagunetan beharrezkoak diren hitzak eta esapide sinpleak ulertzeko eta erabiltzeko.
 • Zenbait galderari erantzuteko egoera hauetan: bere burua eta beste pertsona batzuena aurkezteko; eta inguruko jendeari, haien helbideei eta gauzei buruzko oinarrizko informazioa emateko

A2 Maila

Maila honetako ikaslea helburu hauek lortzeko trebatuko da:


 • Egoera ezagunetan kideekin (lagun, senide, lankide, etab.) elkarreraginean aritzeko, gauzen eta pertsonen deskribapenak eta azalpen errazak egiteko eta ulertzeko:
  bere buruari eta familiari buruzko oinarrizko informazioa, erosketei, intereseko lekuei, lanbideei eta abarri buruzkoa.

B1 Maila: erabiltzaile independientea

Maila honetako ikaslea helburu hauek lortzeko trebatuko da:


 • Eguneroko testuinguru ezagunetan eta maila bereko solaskideekin elkarrizketak izateko, gai orokorra eta ohikoa denean eta helburua informazioa trukatzea denean.
 • Lagunei, senideei eta ikaskideei edo lankideei instrukzioak emateko.
 • Pertsonak eta objektuak labur deskribatzeko
 • Gertaera laburren kontaketa egiteko.
 • Iritziak labur emateko eta bere asmoak azaltzeko.

B2 Maila: erabiltzaile aurreratua

Maila honetako ikaslea helburu hauek lortzeko trebatuko da:

 • Gai orokor nahiz abstraktuei buruz aurrez aurreko solaskideen zein komunikabideetako esatarien testuak ulertzeko.
 • Ohiko elkarrizketetan jariotasunez aritzeko, iritzia eskatuz, ikuspegia defendatuz.
 • Ohiko gai eta egoera ezagunetan adierazpen argiak egiteko.

C1 Maila: erabiltzaile gaitua

Maila honetako ikaslea helburu hauek lortzeko trebatuko da:


 • Lagunarteko, lan-esparruko eta komunikabideetako edozein testu ulertzeko
 • Ideiak eta iritziak jariotasunez eta eraginkortasunez adierazteko.
 • Ongi egituratutako eta osatutako testu argiak eta zehatzak idazteko.
 • Bere ikuspuntua luze eta zabal adierazteko.

C2 Maila: erabiltzaile aditua

Maila honetako ikaslea helburu hauek lortzeko trebatuko da:


 • Norbere espezialitateko nahiz gai orokorretako testuak ulertzeko, eta egoerari egokituz, zuzen eta zehatz, arrakastaz ekoizteko.
 • Jariotasun handiz eta zehaztasunez, gauzak deskribatzeko, baita konplexutasun handiko egoeretan esanahiaren ñabardura txikiak bereizteko ere.

4. MAILA - C2

Urrats Euskaltegian HABEren 4. mailako ikastaroak ere egin ditzakezu.

Zer da 4. maila?

 • Europako Hizkuntzen Erreferentzia Markoan C2 maila da.
 • HABEk honela definitzen du 4. maila:
  Maila hau bukatzean, ikaslea gai izango da kultura-maila goreneko eta norbere espezialiatateko gaien inguruan elkarrizketa mantentzeko eta iritziak eta azalpenak emateko. Halaber, testu espezializatuak bere osotasunean jasoko ditu; eta, hizkuntza formalean nahiz informalean egoerari egokituz eta arrakasta lortzeko moduan, era guztietako testuak zuzen, zehatz eta jator idazteko gai izango da. Euskalkietako berbaldiak eta idatzizko testuak ere ulertzeko gai izango da.

Norentzat da?

 • Euskara-maila sakondu eta aberastu nahi duenarentzat
 • Idatzizko eta ahozko gaitasun komunikatiboa areagotu nahi duenarentzat
 • Gaitasun komunikatiboa xede berezietarako landu nahi/behar duenarentzat
 • Administrazioko zein Osakidetzako 4. Hizkuntz Eskakizuna lortu nahi duenarentzat

Bi baldintza bete behar dituzte:

 • C1 maila (HABE 3, EGA, Administrazioko 3. HE…) izatea
 • Hitzarmena (ikastaroaren baldintzak, metodologia, proiektua, arduren banaketa, konpromisoak, etab. ) adosteko prest egotea.

Helburuak, metodologia

Praktikoa: eginez ikasiko dugu egiten

Talde-lana:

Unitate didaktikoetan antolatuko dira helburuak. Unitate bakoitzak ahozko edo idatizko testu bat (ekintza komunikatibo bat) ekoiztea izango du helburu. Edukiak lau multzotan banatuko dira: soziolinguistikoak, linguistikoak, testualak eta estrategikoak.

Bakarkako lana:

 • Proiektua. 4. mailaren espezifikotasunari irtenbidea ematea du helburu. Horrela, ikasleak bere behar, interes edo motibazioei erantzuten dien idatzizko lan bat egin beharko du (gutxienez 18.000 karektere, zuriunerik gabe).
 • Ezinbestekoa da eskolaz kanpoko lana. Ikaslearen mailaren araberakoa izango da ikasleak mailara iristeko sartu beharreko ordu kopurua.

4. mailako azterketara aurkezteko baldintzak

 • Unitate didaktikoen %75 egin, eta gutxieneko emaitza lortu beharko du ikasleak.
 • Proiektua epe barruan bukatu eta gainditu beharko du.

Moduluak - Ordutegiak

 • Astean 2 egunetan (5 ordu astean): astelehen/asteazkenetan edo astearte/ostegunetan.
 • Ordutegi-aukerak: a) 08:00 – 10:30     b) 15:30-18:00     c) 18:00-20:30
 • Astean 3 egunetan (6 ordu astean): astelehen/astearte/ostegun edo astelehen, asteazken/ostegunetan
 • Ordutegi-aukerak: a) 08:00 – 10:00     b) 15:30-17:30     c) 18:00-20:00

Hizkuntza Eskakizunak

IVAPeko hizkuntza eskakizunak

Urrats Euskaltegiak administrazio publikoko langileentzako prestakuntza eskaintzen du. Horretarako berariazko materiala erabilitzen du HAEE-IVAP Herri Ardularitzaren Euskal Erakundeak eta OSAKIDETZAk ezarritako hizkuntza eskakizunen azterketetara aurkezteko.

Gure euskaltegian badaude:

Administrazio publikoko langileez soilik osaturiko taldeak

Ohiko taldeetan parte hartzen duten administrazio publikoko langileak

 • 1HE (HABEren B1 maila)
 • 2HE (HABEren B2 maila)
 • 3HE (HABEren C1 maila)
 • 4HE (HABEren C2 maila)

Bi deialdi izaten dira urtean, lehenengo eta hirugarren hiruhilekoan, eta azterketak maiatzean eta azaroan izaten dira, gutxi gorabehera.

IRALE

IRALE programa

Urrats euskaltegiak irakasleentzako prestakuntza eskaintzen du. Horretarako, berariazko materiala erabiltzen du Hezkuntza sailak ezarritako hizkuntza eskakizunen azterketetara aurkezteko.

Gure euskaltegian badaude:

Ohiko taldeetan parte hartzen duten irakasleak.

Euskara maila hobetzeko asmoz TREBATUZ programan parte hartzen dutenak.

 • 1HE (HABEren B1 maila)
 • 2HE (HABEren B2 maila)
 • Deialdi itxia: IRALE programa egiteko liberatutako irakasleak
 • Deialdi irekia:
  • 1HE, eskolak emateko titulazioa duen edozein
  • 2HE, EAEko ikastetxe publiko zein pribatu baimenduetan lanean ari direnak

Trebatuz

Zer da Trebatuz ?

Euskararen ezagutzan eta erabilera egokian sakondu nahi duenarentzako eskaintza berezia da.

Goi-mailako ikastaro hauetan lantzen dira Euskaltzaindiaren araugintza, erabilera-gomendioak, hizkuntza aberasteko baliabideak, idazmena egoki garatzeko teknikak, jendaurreko mintzaldietan hizkuntzaren erabilera egokia, itzulpengintza eta terminologiari buruzko azalpenak, eta beste gai batzuk.

Norentzat dira?

Eguneroko harremanetan edota lan esparruan euskara (ahoz zein idatziz) zuzen eta egoki erabili nahi duenarentzat prestatu dugu TREBATUZ Programa.
Euskararen Gaitasun Agiria (EGA) edota baliokidea den beste agiriren bat (HAEEko 3.HE edo Hezkuntza Saileko 2.HE edo HABEren 3. maila dutenek parte har dezakete ikastaro hauetan.

Nola antolatzen dira ikastaroak?

Urrats euskaltegiak ikastetxearekin adosten du ikastaroaren egutegia, ordutegia eta trinkotasuna. Ikastaroak gutxienez 10 ordukoa behar du izan eta ikastetxearen formazio planaren eta antolaketaren arabera egokitzen da ordu kopurua.

Ikastaroak:

 • Ortografia
 • Puntuazio marken erabilera
 • Deklinabidearen akats nagusiak
 • Joskera
 • Aditza
 • Lexikoa
 • Betiko zalantzen laburpen orokorra
 • Lexikoa
 • Sinonimia / Atonimia
 • Atzizkiak
 • Morfosintaxia: berridazketak
 • Aditz bereziak
 • Modismoak
 • Irakurketa: estentsiboa / intentsiboa
 • Zuzentasun gramatikaletik testura
 • Testua sortzeko prozesua
 • Paragrafoa
 • Testu motak
 • Koherentzia
 • Kohesio-emaileak
 • Hainbat adizki mota
 • Baliabide espresiboen erabilera
  • Egokitasuna
  • Jariotasuna
  • Zuzentasuna
 • Ahoskera
  • Ebakera
  • Azentua
  • Doinua
 • Lexikoa
  • Aberastasuna
  • Zehaztasuna
  • Egokitasuna

 • Itzulpengintzaren inguruko auzi nagusia
 • Itzulpen teknikak
  • Zuzeneko itzulpenekoak
  • Zeharkako itzulpenekoak
 • Terminologia: ikuspegi orokorra
 • Internet: beste lan-tresna bat
 • Arazoei nola aurre egin: sorburu hizkuntza eta xede hizkuntza
 • Itzulpena egin ondoren